RT2X0(i)

1-2 von 2
GoDEX

RT2X0(i) 203 dpi

Druckkopf mit 203 dpi zu den Thermotransfer Etikettendruckern der RT2X0(i) Serie von GoDEX - RT200, RT230, RT200i und RT230i
78,50 € *
GoDEX

RT2X0(i) 300 dpi

Druckkopf mit 300 dpi zu den Thermotransfer Etikettendruckern der RT2X0(i) Serie von GoDEX - RT200, RT230, RT200i und RT230i
122,00 € *